ZASADY I WARUNKI

DOM SOKOLIK

1. Wstęp Niniejsze warunki rezerwacji stanowią część umowy między Domem Sokolik (wynajmującym) a Tobą jako najemcą. 2. Rezerwacje i warunki płatności Rezerwacji można dokonać wyłącznie poprzez kontakt z info@domsokolik.com. Od kierownika Domu Sokolik otrzymasz potwierdzenie rezerwacji e-mailem. Aby sfinalizować rezerwację, należy wpłacić zaliczkę w wysokości 25% w ciągu 10 dni. Dom Sokolik prześle następnie potwierdzenie rezerwacji. Pozostałą opłatę należy uiścić najpóźniej 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia pobytu. Opłata za pobyt opiera się na cenach opublikowanych w cenniku na stronie internetowej. Zastrzega się możliwość pojawienia się błędów w opublikowanym wykazie cen, jak również ich zmiany. W przypadku rezerwacji w ostatniej chwili, mniej niż 4 tygodnie przed wyjazdem na wakacje, pełną opłatę należy wnieść od razu. Umowa rezerwacji określa wszystko, do czego masz prawo. Sprawdź to dokładnie. Liczba osób wskazana w umowie rezerwacji nie może zostać przekroczona bez uprzedniej konsultacji. 3. Ceny i udogodnienia Podane ceny obowiązują w ustalonym okresie. Zasadniczo minimalny pobyt wynosi 7 nocy jeśli chodzi o apartamenty i 2 noclegi w pokojach B & B w miesiącach szczytu w sezonie. Po za sezonem minimalna długość pobytu wynosi 3 noce w przypadku apartamentów i 2 noce w pokojach typu B&B (nocleg ze śniadaniem). Zwykle dniem przyjazdu i wyjazdu w przypadku pobytów na 7 nocy jest sobota. Możliwe są wyjątki (po uzgodnieniu). W cenniku można zobaczyć które koszty są wliczone (np. Wi-Fi, pościel, ręczniki i ściereczki, koszty sprzątania), które koszty są dodatkowe, a które opcjonalne. Kaucja wynosi 100 €. 4. Zmiany cen i / lub udogodnień. Opisy obiektów i kalkulacja cen zostały sporządzone z dużą starannością. Zmiany cen i / lub udogodnień po zawarciu umowy najmu są mało prawdopodobne, ale nie można ich wykluczyć. Jeśli nastąpią zmiany w istotnych punktach z powodu nieprzewidzianych okoliczności, najemca ma prawo, w ciągu 5 dni od otrzymania stosownego zawiadomienia, odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów. Płatności już dokonane zostaną natychmiast zwrócone. 5. Przyjazd i wyjazd Jak wskazano w punkcie 2, potwierdzenie rezerwacji przesłane zostanie po opłaceniu zaliczki w wysokości 25% całej opłaty. Można przyjeżdżać zwykle od godziny 15:00. Jeśli, z powodu jakichkolwiek okoliczności (takich jak korki, pogoda lub strajki), przyjedziesz znacznie później, należy poinformować o tym kierownika obiektu. Wcześniejsze przyjazdy są do uzgodnienia. Wszelkie opłaty za uszkodzenia i / lub zagubienie przedmiotów znajdujących się w miejscu zakwaterowania będą naliczane przy wyjeździe. Przy wyjeździe należy opuścić wynajmowane apartamenty lub pokoje najpóźniej do 10:00 rano, pozostawiając je puste. Po uzgodnieniu możliwy jest ewentualny późniejszy wyjazd. 6. Anulowanie / zmiana przez najemcę Jeżeli z jakiegokolwiek powodu najemca nie będzie chciał lub mógł zrealizować wynajmu w uzgodnionym terminie, musi niezwłocznie poinformować o tym wynajmującego. Powiadomienie telefoniczne musi zostać potwierdzone na piśmie lub za pomocą poczty elektronicznej (mailem). Jeśli najemca anuluje umowę, wpłacona 25% zaliczka nie jest zwracana przez właściciela obiektu. W przypadku rezygnacji od 4 tygodni do 2 tygodni przed datą rozpoczęcia okresu wynajmu naliczona zostanie kwota w wysokości 50% całkowitej opłaty za pobyt. Przy rezygnacji do 1 tygodnia przed datą rozpoczęcia pobytu naliczona zostanie kwota w wysokości 75% opłaty za pobyt. Jeżeli przed anulowanym okresem, w porozumieniu z wynajmującym, najemca sam zapewni nowego najemcę, opłata, którą najemca musiałby zapłacić, będzie pomniejszona o opłatę, którą wynajmujący otrzyma od nowego najemcy. Ponadto w tym przypadku najemca rezygnujący z rezerwacji wniesie 25 Euro opłaty administracyjnej. 7. Zmiana lub anulowanie przez właściciela Dom Sokolik ma prawo zmienić lub anulować uzgodnioną usługę w jednym lub kilku istotnych punktach ze względu na istotne okoliczności. Przez istotne okoliczności rozumie się okoliczności takiego rodzaju, które spowodują, że dalsze zaangażowanie Dom Sokolik w umowę nie może być zasadnie wymagane. 8. Obowiązki gości domu/kempingu Goście przebywający w domu i na kempingu są zobowiązani do przestrzegania wszelkich zaleceń właściciela w celu prawidłowego wykonania umowy najmu/pobytu na kempingu i są odpowiedzialni za szkody spowodowane ich nieodpowiednim zachowaniem w stosunku do obowiązujących zasad zachowania. Najemca lub gość przebywający na kempingu, który powoduje szkody lub obciążenie mogące skutkować znacznym utrudnieniem odpowiedniego wykonania umowy najmu / pobytu na kempingu, może zostać wyłączony przez wynajmującego z dalszej realizacji pobytu, w przypadku kiedy nie można racjonalnie oczekiwać, że umowa będzie honorowana. Najemcy pokoi lub miejsc campingowych zostaną obciążeni wszelkimi wynikającymi z tego kosztami. Odpowiedzialność zbiorowa: Osoba dokonująca rezerwacji jest odpowiedzialna za wszystkie inne osoby, które zgłasza. Sprawdź, czy wykupiłeś ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku ze spowodowanymi przez Ciebie szkodami w miejscu zakwaterowania! Zalecamy zakupienie własnego ubezpieczenia podróżnego. 9. Reklamacje Niedogodności mogą niestety wystąpić, chociaż informacje te opracowaliśmy z wielką starannością. Jeśli coś okaże się nie w porządku z Twoim zakwaterowaniem, prosimy o próbę rozwiązania problemu z lokalnym zarządcą. Jeśli sytuacji nie można rozwiązać w sposób zadowalający, można to zgłosić za pośrednictwem info@domsokolik.com. Postaramy się wspólnie znaleźć rozwiązanie problemu.